Spelling van subcategorieën

De juiste spelling is: subcategorieën
Woordgebruik op internet:

subcategorieën
87%
subcategorien
13%