Spelling van uitermate

De juiste spelling is: uitermate
Woordgebruik op internet:

uitermate
100%
uittermate
0%
Betekenis van uitermate
  1. in hoge mate
Bron: woordenboeken.nu betekenis uitermate