Spelling van vacatures

De juiste spelling is: vacatures
Woordgebruik op internet:

vacatures
100%
vakatures
0%