Spelling van vergelijking

De juiste spelling is: vergelijking
Woordgebruik op internet:

vergelijking
99%
vegelijking
1%
Betekenis van vergelijking
  1. het betrekken van de ene zaak op de andere
  2. een uitdrukking die twee grootheden aan elkaar gelijk stelt
Bron: woordenboeken.nu betekenis vergelijking