Spelling van volledige

De juiste spelling is: volledige
Woordgebruik op internet:

volledige
99%
voledige
1%