Spelling van zijn

De juiste spelling is: zijn
Woordgebruik op internet:

zijn
100%
zjin
0%
Betekenis van zijn
  1. bestaan
  2. zich bevinden
  3. gelijk zijn aan
  4. tot de groep behoren van
  5. de eigenschap hebben
  6. ''~ te'' drukt een verplichting uit
  7. ''~ te'' drukt een mogelijkheid uit
  8. van hem
Bron: woordenboeken.nu betekenis zijn