Spelling van zinnebeelden

De juiste spelling is: zinnebeelden
Woordgebruik op internet:

zinnebeelden
96%
zinnenbeelden
4%