Spelling van zinsneden

De juiste spelling is: zinsneden
Woordgebruik op internet:

zinsneden
96%
zinssneden
4%