Spelling van zo nodig

De juiste spelling is: zo nodig
Woordgebruik op internet:

zo nodig
69%
zonodig
31%